top of page

Hvorfor bruke Krympeskritt

I Norske veilys anlegg er det generelt mye feil. ofte så begynner problemene den første vinteren og anleggene krever mye vedlikehold. Feilen er ofte jordfeil i kabler og i utstyret som står inni veilysmaster av stål.

Det som skjer er at lysmastene virker som en pipe og varm luft fuktig stiger opp fra fundamentet inni masten, når dette kommer opp i masten kondenserer dette og på vinteren når det er under 0 grader kan dette fryse til is som vist på bilde på høyre side. Når så varmen kommer så smelter isen, og dette renner ned. Noe av dette treffer kabelen og renner inn i denne via kabel skrittet.

For å forhindre at dette skjer er det viktig og montere kabel skritt på kabelen, for hvis det kommer vann inn i kablen vil levetiden på denne gå drastisk ned, I noen anlegg må kabelen byttes etter få år og noen entrepenører har måtte ta dette som garanti på nyanlegg.

Lysmast E18 Vestfold

I Håndbok N601 beskriver Statens Vegvesen at det skal være krympeskritt på kablene inni lysmaster av stål punkt 12.7. se utklipp under.

Håndbok N601 er en Vei Normal så dette gjelder både på riks, fylke og kommunale veier.

Vi kan tilby krympeskritt med lim, i 4 og 5 leder til meget gunstige priser.

Vi oppgir størrelsen i mm2 på kabelen så et krympeskritt som er merket med 4 hull 25 er for kabel med 25mm tversnitt.

bottom of page