top of page

Bilde Viser E134 Berg - Kolsrud i Buskerud der det ble montert ny belysning langs E134. i 2014-15. Ca 200 master.

Dette er det førte store vei anlegget der det ble montert Vaporplater.

Strekningen er en høy trafikkert 2 felt vei med 80Km/t .

Byggeleder hos Statens Vegvesen ønsket et mest mulig driftssikkert anlegg som skulle kreve minimalt med vedlikehold.

Det ble montert LED armaturer med 75,000 timer levetid og Nye Al klemmer innvendig i mast i IP23 med krympeskritt på tilførsel kabler. Og Vaporplater mellom mast og fundament.

Målinger som er gjort i ettertid viser at anlegget fungere meget godt, og og har gode verdier på isolasjon målingene.

Det har ikke vært noe noe utfall selv om dette er en vei som blir saltet på vinterstid.


Det er i dag et krav at det skal brukes Vaporplate i alle lysanlegg langs offentlig vei. Dette gjelder både Europaveier , Fylkesveier og Kommunale veier. Dette er et krav i Veinormal N 601 og Håndbok V124. se punkt. 1.3 og 12.2.   

bottom of page