top of page

Byggeperioden på veilys anlegg

kan strekke seg over flere måneder fra

kabler blir lagt ned, til master blir reist.

Derfor er det viktig at kabel ender,

blir tettet i byggeperioden,


Statens Vegvesen har dette som krav

i N601 punkt7.11 og i V124 punkt 5.5.

bottom of page