top of page

Vaporplate brukes for og tette åpningen i bunn av lysmaster slik at det ikke blir problemer med overslag og jordfeil i klemmer og maste innsats på grunn av fuktighet.

Vaporplate monteres enkelt på fundamentet før lysmasten blir heist på plass. Det følger med et hull verktøy for å stanse ut hull for tilførsels kablene, som i veilys anlegg er normalt 25mm2 eller 50mm2.

Det er viktig at det stanses ut hull som er mindre en kabelens diameter slik at platen tetter godt rund kablene. Separat jord leder 25mm og små kabler sånn som PR2,5 føres i gjennom plate bare med og stikke et hull med spiss skrutrekker. Ikke bruk kniv da dette vil lage en åpning som ikke vil tette godt rundt kabler.

Platen er av elastisk og produsert av en syntetisk gummi ( EPDM) som er UV og aldrings bestandig, platen er også selvslukkende.

Vaporplate kom på markedet sommeren 2014 og er i dag det eneste produktet som som tilfredsstiller kravet i Veinormal N601 punkt 12.2. Og er dermed et krav i alle veianlegg på riks, fylke og kommunale veier.

Vaporplate selges av alle de store elektro grossistene og de fleste lampe leverandørene som selger veilys utstyr og lysmast leverandøren Vik Ørsta.

Norske veilys anlegg hadde ofte store drifts problemer tidligere da det var ofte mye feil som krevde mye vedlikehold, dette ble forsterket da det ble mere bruk av 400v og montering av jordfeil brytere. Jordfeil brytere ble ofte koblet bort og vi har sett flere eksempler på at det har stått lysbuer og brent hull i lysmastene av stål. Se bilder.

Problemet var at når det blir kalt i luften så holder bakken en høyere temperatur slik at denne varme fuktige luften stiger opp innvendig i lysmasten som er hul. Når lufte som kommer nedenfra blir avkjølt klarer ikke denne og holde på fuktigheten og det avsettes vann dråper innvendig i lysmasten

He mast med is

Hvis temperaturen er under 0 grader så avsettes fuktigheten som is krystaller innvendig i lysmasten. Det kan bli så mye at hele masten kan fylles helt opp i bunnen opp til 1-2 meter. Dette se spesielt når det ikke er tele i bakken og det kommer snø.

Det er også viktig og bruke gode klemmer med god IP grad og Krympeskritt på tilførsel kabler da Vaporplaten vil fjerne mesteparten av fuktigheten , men det vil fremdeles kunne komme inn fuktighet gjennom masteluken, maste topp og slisser som det er i HE mast.

Løsningen med Vaporplate ble patentbeskyttet i 2014.


Under så ligger det bilder med feil i lysmaster.

Har du bilder du vil dele er det bare og sende de til.


elinstvi@yahoo.no

Plasten rundt klemmer sprekker på grunn av ir på aluminium P.G.A fuktighet i lysmast

Plasten rundt klemmer sprekker på grunn av ir på aluminium P.G.A fuktighet i lysmast

Serie lysbue har brent hull i stål mast. Fylkesvei 170 et sted nord for Oslo.

Fylkes vei 170 400V anlegg brann i lysmast 2013.

Brent hull i lokk på mast E18 Vestfold Gulli - Langåker nytt anlegg i 2014 problemer første vinteren.

Brente klemmer E18 Gulli Langåker.

bottom of page