top of page

Vi utfører ikke ekstrudering men vi har kontakt med firma i som utfører slike jobber. Det er en omfattende jobb og lage verktøy / dyser som profilen blir laget av, så minimums mengden profil som skal lages bør være noen hundre meter.

Hvis noen deler av profilen blir tykkere en 3mm så vil det ofte bli litt ujevne overflater da plast matrialet krymper litt etter at det har blitt trykt gjennom dysen, og avkjølt.


Ta kontakt hvis dere trenger og lage profiler i plast.


Ekstrudering

Man kan ekstrudere både aluminium og plast. Metoden er kostnadseffektiv og gir muligheter til integrering av funksjoner og fine tilpasninger. Det går utmerket godt an å kombinere ekstruderte detaljer av plast og aluminium.

Ekstrudering av aluminium

Materialet, som i utgangspunktet kalles støp, varmes opp og presses med stor kraft gjennom et profilverktøy. Alt etter profilens størrelse og maskinens kapasitet kan det være nødvendig eller ønskelig å produsere flere profiler samtidig. Det normale er imidlertid ett uttak. Etter pressing strekkes profilen, som dermed retter seg opp, deretter herdes materialet i en ovn. I denne formen er profilene normalt drøyt 6 meter lange. Kapping, bearbeiding og eloksering er prosesser som kommer i tillegg ved behov. Eloksering innebærer at overflaten utstyres med et beskyttende oksidsjikt ved en elektrolytisk prosess. Dette gir en hard og tett overflate. Natureloksering er mest vanlig, og man kan bruke flere ulike farger.

Ekstrudering av plast

Materialene PC og PMMA er de mest brukte plastene innen belysningsbransjen, og de brukes først og fremst i transparent utførelse i kupler og deksler. Prosessen gir mulighet til kostnadseffektiv produksjon av detaljer i store serier og med god presisjon. Det går også an å kombinere materialer for å få klare og opale overflater eller kombinere polykarbonatets styrke med akrylens gode UVbestandighet. Ved oppvarming forlenges detaljene, og dette må man ta hensyn til ved produksjon av nye produkter. Kappingstoleranser på kupler må ses i kombinasjon med toleranser på øvrige detaljer. Det gjør at det som regel er spalter i endene, hvilket altså er helt normalt.

bottom of page