Sandquist Elektro AS

Klikk her for å redigere undertittel

Byggeperioden på veilys anlegg 

kan strekke seg over flere måneder fra 

kabler blir lagt ned, til master blir reist.

Derfor er det viktig at kabel ender,

blir tettet i byggeperioden,


Statens Vegvesen har dette som krav

i N601 punkt7.11 og i V124 punkt 5.5.